Vanliga och ovanliga musikinstrument

För att spela musik behövs minst en person, flera noter – och inte minst, ett instrument! Det finns otroligt många instrument i världen, en del mer allmänt kända än andra. Bland de mer populära instrumentet kan nämnas piano, gitarr, trummor och trumpet. Sedan finns det instrument vi av olika anledningar inte hör lika ofta – åtminstone inte i vår del av världen. I den kategorin kan nämnas didgeridoon, sitaren och banjon.

Kända musikinstrument

Skulle man be ett gäng människor, av olika åldrar, kön, samhällsstatus och så vidare, att nämna tre instrument skulle det inte vara konstigt om dessa tre blev piano, gitarr och trummor. Många har spelat något av dessa instrument i skolan, och de hörs ofta i den musik vi hör på radio.

Mindre kända instrument

Det är något missvisande att kalla dem mindre kända, men många instrument som är vanliga i andra delar av världen hör vi nästan aldrig här. Ta till exempel det australiensiska instrumentet med det roliga namnet didgeridoo. Det är ett mycket gammalt blåsinstrument, som från början spelades av aboriginerna. De ursprungliga instrumenten var urholkade av termiter, men på senare tid förekommer (föga förvånande) även fabriksframställda versioner av detta instrument.